بزرگ اداره اردبیل رهاسازی اردبیل رهاسازی

بزرگ: اداره اردبیل رهاسازی اردبیل رهاسازی پرنده شکاری زیستگاه طبیعی استان اردبیل

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

کایتینگ یا همان کایت سرفینگ ورزشی است که در آن ورزشکار بر روی یک تخته کوچک مخصوص موج سواری قرار می گیرد و با وزش باد بر روی سطح آب حرکت می کند.

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

لذت سر خوردن روی آب/تصاویر

عبارات مهم : سر خوردن

کایتینگ یا همان کایت سرفینگ ورزشی است که در آن ورزشکار بر روی یک تخته کوچک مخصوص موج سواری قرار می گیرد و با وزش باد بر روی سطح آب حرکت می کند.

از جمله سبک های متفاوت کایتینگ می توان به سبک آزاد (این سبک مرسوم ترین سبک کایتینگ است که در آن از یک کایت (بادبادک) و تخته موج سواری استفاده می شود)، سبک دنبال کشی و همچنین موج سواری که در آن ورزشکار بر روی یک تخته مخصوص موج سواری بر روی موج های بزرگ به حرکت در می آید، نام برد.

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

کایتینگ یا همان کایت سرفینگ ورزشی است که در آن ورزشکار بر روی یک تخته کوچک مخصوص موج سواری قرار می گیرد و با وزش باد بر روی سطح آب حرکت می کند.

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

کایتینگ یا همان کایت سرفینگ ورزشی است که در آن ورزشکار بر روی یک تخته کوچک مخصوص موج سواری قرار می گیرد و با وزش باد بر روی سطح آب حرکت می کند.

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

اخبارگوناگون _ خبرآنلاین

واژه های کلیدی: سر خوردن | ورزشکار | موج سواری | اخبار گوناگون

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

تصاویر ، لذت سر خوردن روی آب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs