بزرگ اداره اردبیل رهاسازی اردبیل رهاسازی

بزرگ: اداره اردبیل رهاسازی اردبیل رهاسازی پرنده شکاری زیستگاه طبیعی استان اردبیل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عوض کردن سود بانکی

با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، شرایط سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز تحت تاثیر ق

تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عوض کردن سود بانکی

تکلیف صندوق های سرمایه گذاری با عوض کردن سود بانکی

عبارات مهم : صندوق

با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی الحساب به سپرده های بانکی، شرایط سود در صندوق های سرمایه گذاری بانک ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براین اساس باید سود صندوق های با درآمد ثابت به حداکثر ۱۵ درصد کم کردن یابد.

به گزارش ایسنا، از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهریورماه بانک ها براساس بخشنامه تازه بانک مرکزی مکلف به اجرایی کردن قیمت های سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار خواهند بود، به گونه ای که باید سودهای مختلفی که در حال حاضر جهت سپرده های بانکی را پرداخت می کنند جهت مدت دار به حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت به حداکثر ۱۰ درصد کم کردن دهند.

تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عوض کردن سود بانکی

در کنار این عنوان که حساب های سپرده باید با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور علی الحساب گشایش یافته و دیگر از ابتدا مشمول بر سود قطعی نخواهد شد، در مورد گزینه دیگر پیش روی مشتریان جهت سرمایه گذاری در بانک ها نیز تغییرات اعمال خواهد شد. این در حالی است که اکنون صندوق های سرمایه گذاری به دلیلی پرداخت سود بالاتر از سود سپرده، به یکی از محل های مهم سپرده گذاری مردم در بانک ها شده است و حتی در مدت گذشته یکی از چالش های موجود بر سر راه سود بانکی بوده اند، آیا که بانک ها در این صندوق ها با ارقام متفاوت و بالایی که جهت سود پرداخت می کردند جذب سپرده کرده و به سمتی پیش رفتند که صندوق های سرمایه گذاری به رقیبی جهت سپرده بانکی تبدیل شدند.

اما در دستورالعمل تازه قیمت سود بانکی تاکید شده است که قیمت های سودهای علی الحساب بانکی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول قیمت سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه خواهد شد.

با اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سودهای علی‌الحساب به سپرده‌های بانکی، شرایط سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز تحت تاثیر ق

بر این اساس باید منتظر بود تا بانک ها قیمت سودهای پرداختی در صندوق های سرمایه گذاری خود که اکنون به بیش از ۲۰ تا ۲۲ درصد می رسد نیز به حداکثر ۱۵ درصد علی الحساب کم کردن دهند. این در حالی است که طبق آخرین آمارها در اردیبهشت ماه امسال از کل صندوق های سرمایه گذاری که به ۱۷۸ مورد می رسد حدود ۵۹ صندوق با درآمد ثابت بوده و ارزشی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان داشته است.

واژه های کلیدی: صندوق | سود بانکی | سود سپرده | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs